Tři etapy rekonstrukce

„Oprava Zelené brány bude rozdělena do tří etap. Pro nás jsou nyní nejzásadnější první dvě,“ uvedla pardubická primátorka Štěpánka Fraňková ze Sdružení pro Pardubice.

„Ta první bude zaměřena především na opravu zdiva Zelené brány. Na tuto etapu bude potřeba 2,7 milio〜nu korun,“ informovala náš Deník Štěpánka Fraňková.

„Druhá etapa se bude skládat mimo jiné i z opravy kanalizace a výměny dlažby. Památkáři totiž usoudili, že stávající dubové kostky je potřeba vyměnit za žulové,“ vysvětlila pardubická primátorka, podle níž by měla tato etapa rekonstrukce Zelené brány stát asi 700 tisíc korun.

„Na obě tyto etapy chceme požádat o finanční pomoc ministerstvo kultury. Do 30. září chceme podat projekt do programu zaměřeného na záchranu architektonického dědictví,“ dodala Fraňková.

„Při osobním jednání na ministerstvu kultury mě potěšilo, že i samotní úředníci ministerstva uznávají, že pardubická Zelená brána patří k architektonickému dědictví nejen našeho města, ale celé země,“ řekla primátorka.

Projekt musí schválit zastupitelé

„Pokud tento náš projekt s žádostí o dotace na ministerstvu kultury uspěje, budeme muset zcela jistě počítat s tím, že se na něm bude město finančně spolupodílet,“ naznačila Štěpánka Fraňková.

„Nejprve však bude nutné, aby podání projektu schválilo zastupitelstvo,“ doplnila pardubická primátorka.

Případná třetí etapa rekonstrukce Zelené brány by se skládala z omítnutí tohoto pardubického symbolu.

Tento krok však u obyvatel a návštěvníků města, ale i u odborné veřejnosti vyvolává rozporuplné reakce.