„Máme za úkol připravit podklady pro mapy rizik povodní, což představuje zpracování možných nepříznivých účinků povodní na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví i hospodářskou činnost,“ uvedl vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek. „Výsledkem bude vyhodnocení stávajícího rozsahu vymezených záplavových území, který bude případně rozšířen o další oblasti, kde hrozí reálné povodně. Podle těchto studií bychom pak mohli snáze chystat protipovodňová opatření,“ podotkl krajský radní zodpovědný za životní prostředí Petr Šilar.

„Pardubický kraj na tomto projektu spolupracuje se Saskem,“ informovala náš Deník tisková mluvčí Pardubického kraje Kateřina Nohavová.