„Popelnice na plast a papír budeme rozdělovat domácnostem, které si zažádají. Předpokladem bude možnost umístění, ta by mohla být u některých bytových domů problematická,“ uvedl starosta města Ondřej Výborný. Město by chtělo získat 1200 popelnic na papír a plasty. V žádosti se zároveň počítá se stovkou hnědých popelnic na bioodpad, které by sloužily jako náhradní k těm, jež si holické domácnosti mohly zdarma zapůjčit už v květnu 2013.

„Celkem by nádoby stály asi dva a půl milionu korun, většinu by pokryla dotace, z městského rozpočtu bychom dopláceli asi 400 tisíc korun,“ sdělil tajemník holického úřadu Vladislav Branda. Finance na modré a žluté nádoby dostaly z dotace nedávno Lázně Bohdaneč. „Před časem jsme vybrali dodavatele a od září rozdáme nádoby každému, kdo má rodinný domek. Odpadky budeme svážet každých čtrnáct dní,“ popsal starosta Lázní Bohdaneč Vladimír Šebek.

Oblíbený je i pytlový svoz

Obcemi je často využívaný i pytlový svoz. Ten mají třeba v Ústí nad Orlicí. Každý měsíc mohou obyvatelé dát před dům modré a žluté pytle. „Pokud jsou lidé registrovaní do systému slev, tak jim za každý odevzdaný vytříděný pytel odečteme 10 korun od poplatku za svoz komunálního odpadu do dalšího roku,“ sdělil vedoucí odboru životního prostředí Tomáš Kopecký. Za minulý rok v Ústí sebrali přes 90 tisíc pytlů. I menší vesnice často využívají pytlový systém. Obyvatelé tisícových Dolních Ředic dostávají od města žluté, modré a oranžové pytle, do kterých vytřídí plasty, papíry a tetrapacky, už víc než šest let. Svoz pytlů od domů zajišťují vlastními zdroji, ze skládky ho potom odváží smluvená firma. Tříděný i komunální odpad se v obci vyváží každé dva týdny.

„Moc se nám to osvědčilo, o polovinu nám narostlo množství tříděného odpadu. Je vidět, že když domácnost hodně třídí, tak popelnici na směsný odpad ani nenaplní,“ konstatoval starosta Dolních Ředic Michal Kurka.

Obyvatelé krajského města mají u domu jen nádoby na zelený odpad. „Ve městě jsou velké kontejnery a máme tady devět separačních dvorů. Takový systém je dán i skladbou obytné zástavby, lidé v Pardubicích žijí hlavně na sídlištích, kde jsou efektivní právě kontejnery,“ podotkl Roman Slach z pardubického oddělení odpadů a ovzduší.

Někde jsou prioritou popelnice na bioodpad

Ani v Chrudimi a Svitavách další systém kromě sběrných kontejnerů rozmístěných po městě nemají. „Prioritou je pro nás v současnosti kontejner na bioodpad. V případě popelnic na tříděný odpad v každé domácnosti vidím problém v umístění těch nádob, ne každý má před domem místo na čtyři a víc popelnic,“ upozornil na problém vedoucí chrudimského odboru životního prostředí Ivo Rychnovský.

Pardubický kraj se v třídění odpadu řadí mezi nejúspěšnější kraje v Česku, za rok 2017 byl 3. nejlepší. „Průměrně vytřídil jeden člověk za rok bezmála 66 kilogramů papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů, přitom český průměr je 59,9 kilogramu,“ uvedl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták. Dodal, že od roku 2011 se hodnota zvýšila o 10 kilogramů.

Kateřina Bečková