Součástí odpadového hospodářství jsou ale i služby jako provoz separačních dvorů, likvidace nebezpečných odpadů, úklid kontejnerových stání, separace odpadu a další činnosti. Ty město přijdou ročně na téměř 32 milionů korun.

„Na základě výsledků minulých let předpokládáme, že město Pardubice v roce 2018 vynaloží na odpadové hospodářství více než 72 milionů korun. Od občanů na poplatcích bychom teoreticky měli vybrat zhruba 44 milionů korun, ale některé skupiny, například děti do šesti let věku, cizinci s krátkodobým a přechodným pobytem či lidé v ústavech sociální péče jsou od poplatku osvobozeny,“ řekl první náměstek primátora zodpovědný za ekonomiku města i životní prostředí Jiří Rozinek.

I když se náklady na odpadové hospodářství v Pardubicích posledních letech zvyšovaly, místní poplatek zůstává léta téměř stejný. „Od roku 2004 se zvýšil jen o osm korun, od roku 2010 činí 500 korun. Město politikou nezvyšování poplatku za popelnice motivuje své obyvatele ke třídění odpadů. Pardubice patří mezi města, která recyklují téměř polovinu komunálního odpadu. O to méně jej pak končí na skládce,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Nataša Hradní.

Přesto Pardubáci denně průměrně vyprodukují netříděný komunální odpad, jehož svoz a likvidace přijde na více než 111 tisíc korun. Na související služby je pak denně třeba v průměru téměř 87 tisíc korun.

NUTNÁ DOTACE
„Z poplatků má však město na odpadové hospodářství k dispozici jen zhruba 120 tisíc korun. Denně tedy město dotuje likvidaci odpadů v Pardubicích více než 77 tisíc korunami,“ poznamenala Hradní.

„Dotace odpadového hospodářství z rozpočtu města není malá, ale je to investice do životního prostředí, do budoucnosti. Pardubice patří mezi pětici českých měst s nejvyšším podílem recyklovaného materiálu a je v zájmu nás všech, aby se snižoval podíl směsného odpadu a naopak přibývalo druhotných surovin, které se vracejí do výroby,“ dodal primátor Pardubic Martin Charvát.

Výše poplatku za svoz komunálního poplatku zůstane stejná například i v Přelouči, kde činí 492 korun, nebo v Holicích, kde dosahuje 600 korun.