9.45 Dašek Zdeněk, důchodce, 1925, Pardubice

10.30 Janišová Anna, důchodkyně, 1930, Pardubice

11.15 Trávničková Květuše, důchodkyně, 1926, Pardubice