Zápisy do prvních tříd se tradičně konaly v lednu a v únoru. Letos podruhé jdou děti k zápisům až v dubnu. Jak posunutí termínu, které přinesla novela školského zákona, hodnotíte?
Posunutí termínu mělo snížit počet odkladů povinné školní docházky, protože děti jdou k zápisům zralejší. To se ale nestalo, aspoň čísla z poradny v Pardubicích a v Chrudimi tomu nenasvědčují. Osobně si myslím, že systém, ve kterém zápisy probíhaly v lednu a únoru, fungoval dobře.

Někteří odborníci varovali, že pedagogicko-psychologické poradny budou v důsledku nových termínů zahlcené a nápor nezvládnou. Potvrdily se tyto obavy?
Zahlceni jsme. Od února jsme zatím vyšetřili zralost u přibližně šesti set dětí, jedno vyšetření, konzultace s rodiči přitom trvá hodinu, plus je třeba počítat s administrativou kolem. K velkému počtu žádostí o toto vyšetření přispívá i určitá móda, kdy rodiče nechávají své dítě vyšetřit, aniž by uvažovali o odkladu školní docházky, jen chtějí vědět, jak na tom jejich potomek je. Ale není to jen o posuzování školní zralosti, administrativně poradny velice zatížila také inkluze, kdy stanovujeme podpůrná opatření, individuální plány a potřebnost asistentů pedagogů pro hendikepované děti.

Žádost o odklad povinné školní docházky spolu s doporučujícím posudkem poradny a odborného lékaře by měl rodič přinést už k zápisu. Pokud ale pochybnosti o zahájení školní docházky vzniknou až během zápisu, stihne ještě dítě podstoupit vyšetření v poradně?
S takovými situacemi počítáme. Jsem v kontaktu s řediteli základních škol. Nechali jsme si v časovém harmonogramu rezervu a vše stihneme dovyšetřit a doporučit tak, aby základní i mateřské školy včas znaly počty žáků. Všechny případy budou dořešeny ještě před začátkem letních prázdnin.

Jaké jsou nejčastější důvody pro odklad povinné školní docházky?
Tradičně je to socioemoční nezralost, hravost dítěte, dále problémy s grafomotorikou, chybějící všeobecný přehled. Stále častěji se vyskytují vady řeči. Ty však samy o sobě nemusí vždy být důvodem k odkladu, pokud je dítě v ostatních oblastech na školu připravené.