Večer budou na pardubickém zámku vyhlášeny výsledky soutěže Chléb roku 2017. Porota hodnotí vzhled, tvar, objem, kůrku, barvu, vůni, střídku a chuť. Soutěž probíhá v kategoriích: „Konzumní chléb roku", který se vyrábí na průmyslových linkách, „Řemeslný chléb roku", kde při výrobě převažuje ruční podíl práce a „Chléb bez hranic", která je určena pro rychle rostoucí tržní segment speciálních druhů chleba.

Kvalitu chleba bude hodnotit v každé kategorii sedm zkušených odborníků z pekařského oboru, kteří byli certifikováni nezávislou senzorickou laboratoří.

Program akce:
10.00 – 16.00 Prohlídka výstavy a soutěžních chlebů
11.00 Slavnostní zahajovací ceremoniál, akt svěcení chleba
13.00 – 16.00 Odborný seminář „Moderní trendy výroby chleba v 21. století"
18.00 Vyhlášení výsledků soutěže Chléb roku 2017 na pardubickém zámku