Vážený pane hejtmane, v nedávné době byla veřejnost informována o tom, že Asociace krajů České republiky vypsala veřejnou zakázku, jejímž cílem má být vydávání společného informačního periodika a poskytování služeb v oblasti komunikace a PR v celkové hodnotě 180 milionů korun.

Podle neověřených informací se vítězem této soutěže stala společnost Médea, která se úzce podílí na realizaci volebních kampaní ČSSD.

S ohledem na to, že na realizaci této zakázky budou využívány také finanční prostředky našeho kraje, dovoluji si vás požádat podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o zveřejnění následujících informací.

V jakém stavu se nalézá, popřípadě kdo se stal vítězem veřejné zakázky pod názvem: Realizace mediálních kampaní, odborné poradenství a mediální strategie pro potřeby asociace krajů? Evidenční číslo této veřejné zakázky je 60032437.
Jaké další finanční prostředky budou v této souvislosti z krajského rozpočtu vydávány?
Dále vás žádám, vzhledem k podezření sdělovacích prostředků na porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, o zveřejnění informací, zda krajský úřad využil nebo využívá služeb společnosti Buckley Associates včetně případného finančního plnění?


Daniel Petruška, poslanec, předseda Regionálního sdružení ODS Pardubického kraje