Závěrečný den nabídne například přednášku sportovního klubu Karate Lions, která posluchače seznámí s přístupem k mladým sportovcům. Návštěvníci se mohou také těšit na besedu o sportu teqball a zážitcích z loňského teqballového mistrovství. V neposlední řadě bude připravená řada stanovišť, kde si děti vyzkouší třeba aikido, dračí lodě, box nebo právě teqball.

Pardubický park Na Špici se stal útočištěm všech milovníků sportu na devět srpnových dní, na které se proměnil ve Sportovní park Pardubice, skončí právě v neděli. Pro návštěvníky byl kromě nejrůznějších aktivit připraven i bohatý doprovodný program. Uskutečnila se zde kromě mnoha dalších také akce Oblastní charity Pardubice. V jejím Běhu za pěstouny aneb Hledáme rodiče však nešlo jen o pohyb.

„V Pardubickém kraji je v ústavní péči téměř 250 dětí, které by své dětství mohly prožít v náhradních rodinách a nikoli například v dětských domovech. Naším cílem je veřejnost s institutem pěstounství seznamovat, aktivně potenciální pěstouny vyhledávat a umožnit tak více dětem žít v normálním rodinném prostředí,“ přiblížila Radka Siváčková, organizátorka akce a sociální pracovnice charitních Služeb pro pěstouny. Na pódiu tak ještě před odstartováním běhu o svých zkušenostech promluvili i sami dlouhodobí pěstouni. Benefičního běhu se zúčastnilo přes 130 aktivních sportovců, rodičů s dětmi i seniorů.

Výtěžek z dobrovolného startovného použije charita při akcích střediska Služeb pro rodiny s dětmi, například na respitní pobyty a výlety pro děti klientů či příměstský tábor a na propagaci pěstounství.