Ten je součástí projektu Brána vědě/ní otevřená a pořádají jej studenti Univerzity Pardubice.

Večer chemiků

Hostem posledního setkání vědců a lidí zajímajících se o vědu se stal profesor Tomáš Wágner se svou přednáškou na téma „Chalkogenidy-materiály pro ochranu zdraví, životního prostředí, pro bezpečnost a komunikační společnost".  A co tedy chalkogenidy jsou?
„Amorfní a skelné chalkogenidy představují velkou skupinu sloučenin a slitin. Abychom látku mohli označit za chalkogenid, pak musí obsahovat jeden z prvků: síru, selen nebo tellur. Mohou obsahovat také další prvky jako například germanium nebo antimon. Z hlediska vodivosti se pohybují na pomezí polovodičů a izolantů. Využití chalkogenidů je velmi široké," informoval přítomné Tomáš Wágner, který působí na Katedře obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické na pardubické univerzitě.

Všestranný materiál

„V medicíně pomáhají lékařům identifikovat nádory a tím zachraňovat lidské životy. V optice se pro změnu využívá jejich citlivost na infračervené záření, tedy teplo, a v některých automobilech již můžeme najít podpůrný systém, díky kterému je řidič v noci schopen vidět srnu i na vzdálenost dvě stě metrů. Další významnou oblastí, kde se využívá chalkogenidů, je elektronika. Může se nám tedy stát, že za pár let budeme mít třikrát rychlejší počítače právě díky těmto materiálům," dodal Tomáš Wágner, který je uznávaným odborníkem na chemii pevných látek a polovodičů. Za sebou má několik odborných stáží v zahraničí a napsal také řadu článků a statí. Iveta Koubková