Závěrečný den nabídne například přednášku sportovního klubu Karate Lions, která posluchače seznámí s přístupem k mladým sportovcům. Návštěvníci se mohou také těšit na besedu o sportu teqball a zážitcích z loňského teqballového mistrovství. V neposlední řadě bude pro zájemce připravená řada stanovišť, kde si děti vyzkouší třeba aikido, dračí lodě, box nebo právě teqball.