Každý odklad je dobrý, komentují pedagogové dvouleté odložení inkluze. Tedy rozsáhlejšího začleňování dětí s lehkým mentálním postižením do běžných tříd základních škol, které stát prosazuje. Původně měly první změny přijít již v září tohoto roku, což pedagogové i rodiče kritizovali s tím, že inkluze je nepřipravená. Chybí asistenti, speciální učitelé i vzdělávací programy.

Ministerstvo školství k úlevě pedagogů na konci ledna vydalo vyhlášku, která počítá s ještě dvouletým fungováním současných doporučení. „Od 1. září 2016 do 31. srpna 2018 bude možné používat jak podpůrná opatření stávající – zejména asistenty, pedagogy, snížení počtu dětí ve třídě, školní psychology, tak vedle toho budou nabíhat nová podpůrná opatření," sdělila ministryně školství Kateřina Valachová během pondělní návštěvy Pardubic.

Ředitelka: Každý odklad je dobrý

Zároveň se bude provádět rediagnostika dětí, které již nyní využívají podpůrná opatření. „Ale nikoliv z toho důvodu, abychom jim určovali školu, zůstávají plně zachována práva zákonných zástupců, rodičů," upozornila ministryně. Dodala, že jde o to propojit během následujících dvou let konkrétní dítě se vzdělávacími potřebami a podpůrnými opatřeními, ať už je využije v hlavním vzdělávacím proudu nebo ve speciální škole.

„Každý odklad je dobrý. Školy mají čas na změnu vzdělávacích programů. Uvidíme, jak se paní ministryni podaří zabezpečit speciální psychology a pedagogy, kteří na trhu práce chybí," uvedla Jana Smetanová, ředitelka pardubické Základní školy Polabiny II.

„Do toho přijdou také ještě volby a situace na ministerstvu školství se může změnit," dodala Jana Smetanová. Na ZŠ Polabiny II se v minulosti hlásily děti s autismem a mentálním postižením, ale nakonec využily jiné školy.

K integraci hendikepovaných žáků dochází v českých školách už nyní, právní úprava to umožňuje. V budoucnu by ale mělo být společné vzdělávání dětí zdravotně postižených, průměrných i mimořádně nadaných ještě častější.

V Pardubicích se dětem s nejrůznějšími problémy věnuje například Základní škola praktická v ulici Artura Krause. Chodí sem žáci s autismem, s Downovým syndromem, s ADHD – poruchou pozornosti, i dalšími hendikepy.

Rodiče zdejších žáků zatím neprojevili zájem o zařazení svých dětí do běžných základních škol. „Rodiče jsem o této možnosti informovala. Zatím žádnou žádost o přestup nemáme," prohlásila ředitelka školy Daniela Ročková.

Zatím 80 milionů pro poradny

Na podporu vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením stát v první fázi uvolní částku 80 milionů korun. Jsou to peníze na nábor nových pracovníků do poraden.

Zároveň se počítá s podporou evropských dotací ve výši až 4,5 miliardy korun, s možným navýšením až na 6,5 miliardy. Výzvy na evropské dotace ministerstvo vypíše přibližně v dubnu.