Budou u toho i členové a příznivci Sdružení pro ranou péči Pardubice. „Jsme moc rádi, že můžeme tyto hosty přivítat v areálu Dostihového závodiště. Chceme totiž se Sdružením pro ranou péči, ale i se školou Svítání dlouhodobě spolupracovat. Závodiště by mělo být otevřeno nejen zdravým lidem, ale i těm, kteří měli v životě méně štěstí,“ uvedl ředitel Dostihového spolku Pardubice Jiří Kunát.

Středisko rané péče nabízí pomoc rodinám, jejichž dítě se narodilo ohrožené na tělesném nebo mentálním vývoji. Pro většinu členů sdružení bude návštěva dnešního dostihového mítinku první podobnou zkušeností.

„Naše děti zatím znají koně pouze z hiporehabilitace. Dostihy ale dosud nikdy neviděly. Věřím, že na závodišti stráví příjemné odpoledne,“ nechala se slyšet jednatelka Sdružení pro ranou péči Blanka Brandová.

Hostem Závěrečného dostihového dne bude také patron sdružení, známý herec Jiří Krytinář. Ten pomáhá pardubickému sdružení s tím, aby se pojem raná péče stal obecně známým.

„Rodiče předčasně narozených nebo postižených dětí si často nechtějí připustit, že jejich dítě potřebuje speciální péči. Naším zájmem je, aby se tito rodiče mohli bez obav obracet na naše centrum, protože podpora psychomotorického vývoje dítěte od nejútlejšího věku je zásadní,“ podotkla Brandová.

Lukáš Dubský