Pardubický kraj se rozhodl podpořit handicapované děti. „Potřebujeme, aby se integrovaly do běžné společnosti již v raném věku, prakticky od mateřské školy. Proto ročně přispíváme částkou 1,6 milionu korun na osobní asistenci, a to prostřednictvím neziskových organizací, které se touto problematikou zabývají,“ konstatoval radní Pardubického kraje zodpovědný za oblast sociál〜ní péče Miloslav Macela.

„V ojedinělých případech poskytujeme dotaci přímo mateřské škole. Ideální je, když se tato zařízení starají nejenom o integraci zdravotně postižených, ale systematicky pracují i v oblasti začleňování romských dětí,“ informoval náš Deník Miloslav Macela.

Podporu pro znevýhodněné děti v minulosti obdržela například pardubická Speciální škola Svítání. „Byla to však i jiná podobná zařízení v kraji, například Oblastní charita v Ústí nad Orlicí či svitavská Salvia,“ řekl krajský radní.