Podle vedení města Pardubic o nic nejde, žádost o poskytnutí dotací na předchozí projekt byla totiž stažena. Zástupci občanských sdružení se ale cítí podvedeni a obviňují pardubické politiky z toho, že negativní hodnocení zatajili.
Primátorka Pardubic ŠTĚPÁNKA FRAŇKOVÁ ovšem vyvrací, že by negativní hodnocení bylo snad důvodem k přepracování projektu. Tím byla prý pouze snaha o zapracování námitek, které se proti původní verzi objevily.

Měl by projekt při zisku méně než 60 procent bodů šanci vůbec evropské dotace získat?

Před samotným rozhodnutím o přidělení nebo nepřidělení dotací jsme žádost podanou k regionální radě stáhli. Důvodem stažení bylo odstoupení  vysoutěžené  firmy na dodávku stavby. O tom, zda by měl projekt šanci evropské peníze získat, nebudu spekulovat. Konečný verdikt je vždy na výboru regionální rady, který toto vůbec neprojednával.

Od kdy vedení města o tomto posudku vědělo a proč nebyl zmíněn mezi důvody přepracování projektu na podzim loňského roku?

Již 10. srpna 2012 jsme informovali Regionální radu Severovýchod, že vzhledem k odstoupení dodavatele stavby, společnosti D.I.S., od smlouvy, budeme muset naši žádost o dotaci stáhnout. Až někdy koncem srpna jsme dostali informaci o dosažených procentech. Hodnotící posudek, na který se ptáte, jsme oficiálně dosud neobdrželi. Do rukou se nám v minulých dnech dostala pouze jeho kopie zveřejněná na internetu. Zmíněný posudek však nebyl důvodem přepracování projektu. Jediným důvodem změny projektu byla aktivita ekologických sdružení, která proti kácení stromů silně protestovala. Projekt revitalizace Tyršových sadů byl proto přepracován tak, aby se realizace projektu mohla obejít bez sporného kácení.

Měli tyto informace k dispozici pardubičtí zastupitelé, když rozhodovali o nové žádosti o dotace, o které se bude ucházet přepracovaný projekt?

Veškeré informace pro rozhodování o nové žádosti o dotace na přepracovaný projekt zastupitelé měli a mají. Zásadním impulsem pro stažení původního projektu ze žádosti o dotaci bylo odstoupení firmy D.I.S. od smlouvy o provedení stavby.

Nebylo možné celý projekt reklamovat u společnosti New Visit, když zohlednění dotačních podmínek bylo součástí zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž?

Hodnocení projektu expertem regionální rady fakticky zpochybňovalo pouze nastavený rozpočet, což byl rozpočet firmy D.I.S.. Podle tohoto experta byl takový rozpočet podhodnocený a stavba se za takovou částku dala stěží postavit. Společnost New Visit pro nás vypracovala projektovou dokumentaci na revitalizaci Tyršových sadů. Projekt jako takový nebyl špatný, a tak nebyl hodnocen negativně.

Nehrozí podobné hodnocení i upravenému projektu revitalizace?

Nemůžu spekulovat o tom, jak se hodnotitelé a regionální rada k novému projektu postaví. Jsem ale přesvědčena, že nehrozí.