V neděli rozhlasové posluchače čeká posvícenská návštěva Valů nad Labem. Ty leží v centru východních Čech na spojnici mezi městy Pardubice a Přelouč. Valy nejsou pouze valské trhy, které jedni velebí a druzí proklínají. Valy v tomto případě využily své jedinečné polohy na významných komunikacích silničních a železničních. Kdo neviděl, těžko uvěří, jak se poklidná vesnice dokáže každou neděli změnit k nepoznání.
V roce 1995 bylo rozhodnuto o vyhlášení přírodní památky „Meandry Struhy“, ležící v katastru obce. Zahrnuje původní meandrovité koryto potoka, které tvořilo nejen dávnou hranici feudálních panství, ale i lesní komplex v okolí lepějovického kostela a vlastní koryto Struhy. To je spíše technickou památkou ze 16. století. Po stopách zaniklé obce Lepějovice se bude v rozhlasovém pořadu také pátrat.

Český rozhlas Pardubice a rozhlasové Posvícení naladíte každý víkend po poledni na frekvencích: 104,7 FM pro Pardubický kraj, 102,4 FM na Svitavsku a 98,6 FM na Ústeckoorlicku.