Po repasování má konstrukce z Valů kraji posloužit jako provizorium tam, kde jsou mosty v havarijním stavu.

Stavbaři se nyní pokouší mostní soupravu, která se do Československa dostala po druhé světové válce během pomocné akce Spojených národů, rozebrat. Přes Labe vyroste most nový. Demontáž zkomplikovaly zrezivělé čepy, které spojují jednotlivé části. To, co bylo původně stavebnicí, působením času a vnějších vlivů na některých místech „srostlo“.

„Most se nám určitě podaří rozebrat,“ ujistil stavbyvedoucí Vladimír Sommer. Zničení konstrukce prý nepřichází v úvahu. Práce na novém mostu nejsou těmito problémy ohroženy. „V práci nám starý most nevadí. A pokud by vadil, velkým jeřábem ho dáme bokem,“ dodal Sommer. Dělníci nyní zkouší čepy uvolnit pomocí hydraulického lisu.

close Provizorní lávka pro pěší, v pozadí původní most. info Zdroj: Ředitelství vodních cest ČR zoom_in

Provizorium spojovalo Valy a Mělice sedm desetiletí a za tu dobu nebylo zřejmě nikdy rozloženo. Podle místních pamětníků se dvakrát měnila spodní část mostu, která byla vystavena působení vody, ale horní část se jen posunula a po úpravách se zase vrátila zpět na své místo.

Jak již web Pardubického deníku čtenáře informoval, nový most se bude z jednotlivých dílů sestavovat na mělické straně a po částech vysouvat přes řeku. Konstrukce bude ocelová s obloukem přes hlavní pole typu takzvaného Langerova trámu. Během výsunu bude konstrukce podepřena pomocnými věžovými bárkami v korytě Labe, které se po dokončení odstraní a v řece pak nebude pohyb lodí ani proudění vody omezovat žádný pilíř. Mostovka široká 14 metrů ponese dvoupruhovou komunikaci i oboustranné chodníky pro pěší a cyklisty. Stavba přijde na 252 milionů korun, ze 77 procent akci platí Státní fond dopravní infastruktury, zbývající část uhradí Pardubický kraj.