Pardubický kraj si nechal zpracovat průzkum na 100 základních školách mezi 3686 žáky a 416 rodiči. "Z dotazníků vyplynulo, že 67 procent dětí se rozhodovalo pouze podle informací předávaných v rodině a nemělo žádnou odbornou radu ani informace o vývoji na trhu práce," uvedla Smetanová. To je podle ní nedostatečné, navíc děti při volbě povolání neuvažují nad jeho perspektivami. "Pokud si ještě k tomu mladí lidé vyberou obor, o který není na trhu práce zájem a nenaleznou po skončení školy uplatnění, velice rychle ztrácejí pracovní návyky a společnost na ně doplácí. Volba povolání není tedy jenom problém osobní, je to i problém společenský, protože každý nezaměstnaný stojí společnost ročně 200.000 korun," uvedla radní.

Naprostá většina, 83 procent dětí, měla zájem studovat na střední škole s maturitou, pouze 17 procent uvažovalo o učňovském oboru.

Kraj se rozhodl zlepšit informovanost pomocí letáků pro rodiče, článků v novinách nebo pořadu v České televizi. Aktivnější by měli být i zaměstnavatelé, podniky by mohly organizovat pro děti více exkurzí. Především však Smetanová vidí nezastupitelnou roli v poradcích na školách. "Výchovní poradci na poradenství s volbou povolání nemají kapacitu. Ideální by bylo zavést plnohodnotného kariérového poradce, který by měl dostatek informací, organizoval by exkurze ve firmách, sledoval vývoj na trhu práce a testoval by schopnosti žáků a jejich vhodnost pro určitý obor. Takto to funguje například v Rakousku," řekla Smetanová.

Zavedení specializovaných poradců brání podle ní nedostatek peněz na jejich platy. "Přitom v důsledku by se státní prostředky ušetřily. Dítě, které se špatně rozhodne a nenajde potom uplatnění, stojí stát mnohem víc, než by se vydalo na mzdy kariérových poradců," míní Smetanová.