Ten byl v Pardubickém deníku uveřejněn 31. července 2015 a pojednával o opravě fotbalového stadionu v Přelouči.

„Město Přelouč smlouvou o dílo požaduje, aby rekonstrukce fotbalového stadionu zahrnující mimo jiné vybudování nového fotbalového hřiště a atletické dráhy byla provedena ve lhůtě 28 týdnů, jejíž konec mohl spadat do období, ve kterém povětrnostní podmínky neumožní dodržení technologického postupu daného výrobcem materiálů těchto umělých povrchů, jehož kvalita je zaručena pouze při přísném dodržení zcela konkrétních povětrnostních podmínek (teplotní rozmezí, limity vlhkosti, neočekávaných dešťových a sněhových přeháněk, ranních mlh).

Z důvodu naplnění veškerých kvalitativních parametrů díla, jakož i z důvodu vyloučení případných negativních následků pro město Přelouč pramenící z čerpání dotace k rekonstrukci sportovního areálu, požadovala kroměřížská společnost EKKL zakotvení možnosti prodloužení lhůty k realizaci díla v návaznosti na konkrétní povětrnostní podmínky tak, aby bylo provedeno kvalitní dílo dle požadavků smlouvy a mezinárodních standardů umožňující obyvatelům Přelouče hodnotné sportovní vyžití. Jednalo se tak o zcela oprávněný požadavek daný objektivními příčinami v situaci, kdy návrh smlouvy o dílo připravený městem Přelouč tyto skutečnosti dostatečně nereflektoval."