Pozemky pro budoucí pardubické autobusové nádraží by mohly být brzy v majetku města. Tomu se podařilo dosáhnout dohody o prodeji či směně potřebných pozemků s většinou vlastníků.

Jedním z klíčových byl pozemek společnosti Eurobit Real. Ta se s městem dohodla na směně.  „Město by odkoupilo pozemky od společnosti za cenu, která dle znaleckého posudku dosahuje výše zhruba 7,6 milionu korun bez DPH, a naopak by společnosti odprodalo městské pozemky v ceně přibližně 7,3 milionu korun též bez DPH. V podstatě se jedná o směnu pozemků. Šlo by o zemědělské pozemky v blízkosti Mnětic, které jsou nyní v majetku města Pardubice,“ uvedla náměstkyně primátora zodpovědná za investice a územní plánování Helena Dvořáčková.

O záměru budou pardubičtí zastupitelé hlasovat ve čtvrtek. Samotný prodej zatím na programu jednání není. Cena vychází z odhadu, který si nechala zpracovat společnost Eurobit Real. „Necháme si udělat vlastní posudek, zda jde o cenu obvyklou. Nepředpokládáme, že se ceny budou lišit,“ dodala Dvořáčková.

Pozemky u Mnětic, které město plánuje prodat, respektive směnit, zůstanou v katastru nemovitostí zemědělskou půdou. „Nechali jsme si ověřit na útvaru hlavního architekta, že zde strategicky není plánováno využití pro jinou výstavbu. Firma totiž potřebuje pro podnikání zemědělskou půdu,“ vysvětlila Helena Dvořáčková.

Pozemky potřebné pro budoucí autobusové nádraží dále vlastní například České dráhy či Správa železniční dopravní cesty a další soukromí vlastníci. „Například od Českých drah už máme odkoupeno, zbývá pouze změnu zapsat do katastru nemovitostí. Delší jednání nás zřejmě čeká se Správou železniční dopravní cesty,“ nastínila náměstkyně primátora.

Zatímco město pozemky pro budoucí autobusové nádraží teprve získává, ty pod stávajícím autobusovým nádražím už vlastní společnost Czechoslovak Group zbrojaře Jaroslava Strnada. Ta zatím jejich využití hledá. Městu i kraji dala příslib, že nádraží na nich bude svému účelu ještě nějakou dobu sloužit. „Pokud přípravné práce nebudou probíhat optimálně, máme příslib, že by se autobusové nádraží nemuselo stěhovat ani příští rok,“ řekl v únoru primátor Pardubic Martin Charvát.

To by ostatně odpovídalo i časovému harmonogramu pro výstavbu Terminálu B. „V případě, že vše půjde hladce, tak po schválení zastupitelstvem bude následovat hledání projektanta, výběrová řízení na dodavatele a první stavební práce by mohly začít v roce 2019. Za předpokladu, že tedy vše půjde bez zádrhelů,“ zdůraznila Dvořáčková.

Stěhování autobusového nádraží zatím nehrozí.
Stěhování autobusového nádraží zatím nehrozí