Vzhled pardubického centrálního hřbitova je opět o něco důstojnější. Opravy za čtvrt milionu korun se dočkalo kolumbárium (schránky k uložení uren).
„Opravovali jsme hlavně průvlaky, které byly v havarijním stavu, dále jsme dělali nové nátěry a opravu omítky. Tato rekonstrukce stála asi 250 tisíc korun,“ informovala Nina Kvapilová ze Služeb města Pardubic, které jako vlastník nemovitosti opravy zaplatilo. V další etapě by měly být rekonstruovány svody dešťové vody.

Schránky pod fólií

„Pro návštěvníky hřbitova byly práce na kolumbáriu nepříjemné, jelikož se v době rekonstrukce ke schránkám nedostali, protože bylo celé kolumbárium zakryto fólií. Tím jsme předešli poškození schránek,“ vysvětlila Nina Kvapilová.
V nynějším dušičkovém čase před druhým listopadem, kdy slavíme Památku zesnulých, je však na hřbitově již vše v pořádku, k urnám je opět volný přístup.

Pokračují také oslavy 85. výročí založení pardubického krematoria. Ojedinělá stavba od architekta Pavla Janáka s rytmicky a plasticky členěnou fasádou, budova spíše připomínající staroslovanské chrámy, se stala jednou z nejdiskutovanějších staveb 20. století.

Poslední ze série dnů otevřených dveří je tato sobota. Návštěvníci mohou přicházet od 10 do 17 hodin. Kromě interiéru velké a malé obřadní síně a veškerého zázemí, si budou moci zájemci prohlédnout i prostory žehových pecí. Ty bude možné navštívit s doprovodem pouze ve 13 a ve 14.30 hodin.

(Pavlína Roztočilová, Lukáš Dubský)