„Na pískovnách budeme pozorovat a určovat početná druhově pestrá hejna zimujících vodních ptáků za pomoci stativového dalekohledu s velkým zvětšením. Budeme si povídat o ohrožení mokřadů a jejich vzácných ptačích obyvatel,“ řekl ornitolog Libor Praus.

Procházka je dlouhá asi osm kilometrů a končit bude přibližně okolo poledne. Vhodná je i pro rodiny s dětmi. Účast je zdarma.

Pořadatelé doporučují vzít s sebou vlastní dalekohledy, teplé oblečení, obuv do terénu a svačinu. Světový den mokřadů připadá na 2. února. Připomíná se jím výročí Úmluvy o ochraně a rozumném využívání mokřadů majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, která byla podepsána v roce 1971 v íránském Ramsaru.