Rekonstrukce třídy Míru sice pokračuje, ale výměna kanalizačních a vodovodních přípojek už je téměř dokončena.

Konečná podoba pardubické ulice by se mohla pomalu začít objevovat již v září, které by se mělo stát měsícem povrchových prací.

Jedny práce končí…

„Většina prací se zatím odehrávala v podzemí. Nyní práce na sítích končí, předpokládáme, že v září firma začne dělat skrývky a třída Míru bude pomalu dostávat konečnou podobu," sdělil náměstek primátorky Jindřich Tauber.
Firma provádějící rekonstrukci hlavní pardubické ulice dokončuje práce na kanalizačním řadu a pokládá kolektory pro slaboproudé kabely.

Opravy trvají již od března letošního roku a skončit by měly příští rok v únoru. Kompletní obnova sítí, povrchů a mobiliářů by měla stát přibližně 120 milionů korun. Majitelům všech dvaačtyřiceti objektů sídlících na třídě Míru a ve Sladkovského ulici město slíbilo dotace na vybudování nových kanalizačních a vodovodních přípojek a revizních kanalizačních šachet.

Pozor na formulář

„O dotaci může zažádat právnická či fyzická osoba na formuláři, který lze stáhnout z internetových stránek města.

Na jiném formuláři nebude žádost přijata. Na webu města najdou žadatelé rovněž podrobné podmínky poskytnutí dotace, včetně návrhu smlouvy o jejím poskytnutí a přehled všech požadovaných příloh," uvedla Nataša Hradní z tiskového úseku Magistrátu města Pardubic.

Žadatelé nesmí zapomenout ani na smlouvu o dílo. „K žádosti o dotaci musí majitel nové přípojky či šachty připojit smlouvu o dílo, kterou uzavřel se zhotovitelem, předávací protokol a konečnou fakturu s dokladem o úhradě," řekla Nataša Hradní.

Iveta Koubková