Už jen pár týdnů mají návštěvníci zámku možnost zavítat na prohlídku rytířských sálů a kaple Tří králů. Poté se kvůli rekonstrukci a budování nové pernštejnské expozice na dva roky uzavřou. Prohlídky rytířských sálů se konají každý den mimo pondělí, od 10 do 18 hodin. Speciální rozlučkové prohlídky jsou naplánovány na neděli 24. března.

„Poslední den se návštěvníci s průvodcem vydají nejen do Mázhausu, Vojtěchova sálu, Sloupového sálu a kaple, ale mimořádně také na zámeckou hlásku,“ prozradil ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. Místo těchto posledních prohlídkách je nutné si rezervovat na e-mailu bekera@vcm.cz nebo na telefonním čísle 607 034 110. Vstupenka na prohlídky stojí 90 korun, snížené vstupné činí 45 korun.

V zámeckém paláci stavebníci vyřeší dlouholeté neduhy stavebně-technického stavu památky a připraví prostory pro vybudování nové expozice „Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách“. Upraví povrchy a skladbu podlah, zapraví poškozené části omítek a obnoví kamenické prvky. „Stavební práce vycházejí z generelu dlouhodobé prezentace Zámku Pardubice jako pernštejnské rezidence, který jsme dali v minulých letech zpracovat a připomínkovat třem významným českým architektům – Josefu Pleskotovi, Ladislavu Lábusovi a Petru Všetečkovi,“ vysvětlil náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Po dobu rekonstrukce zůstanou veřejnosti přístupné expozice Pardubice – příběh města a archeologická expozice Proti proudu času, do odvolání bude otevřená i expozice skla. Dále Východočeské muzeum nabízí prohlídky krytu civilní obrany, zámeckého areálu, historického jádra města nebo procházku okolo staveb moderní architektury v Pardubicích.