Na konci loňského roku bylo v okrese Pardubice bez práce celkem 3603 osob!

„Počet uchazečů o zaměstnání stoupl oproti loňskému listopadu o 8,1%, tedy o 271 osob,“ uvádí statistika pardubického úřadu práce, podle níž ženy tvořily více než polovinu z celkového počtu uchazečů. „Šlo o 53,2%,“ praví statistika.

„Na zvýšení počtu uchazečů o zaměstnaní mělo vliv ukončení veřejně prospěšných prací k 30. listopadu v obcích okresu Pardubice, sezonních prací a pracovních poměrů na dobu určitou,“ vysvětluje statistika úřadu práce.

Na konci prosince 2007 bylo na trhu práce evidováno celkem 5469 volných pracovních míst. „Nejvíce jich bylo hlášených od zaměstnavatelů z odvětví elektrotechniky (73,5%), služeb (5,7%) a ostatního zpracovatelského průmyslu (5,1%),“ přibližuje statistika.

Největší počet volných míst je na Pardubicku (87,5%), na Přeloučsku (8,7%), naopak nejméně na Holicku (3,8%). Celkem 4551 volných míst (83,2%) bylo určeno pro dělnické profese a 918 (16,8%) pro pozice technické a ostatní.

„Pro absolventy je k dispozici 3039 volných míst (55,6%). Pro osoby se zdravotním postižením jich bylo pouze 70 (1,3%),“ říká statistika.

Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl 40 let. I nadále zůstali problémovými skupinami na trhu práce především dlouhodobě nezaměstnaní uchazeči (40,1% nad 6 měsíců v evidenci, 25,4% nad 12 měsíců v evidenci), lidé starší 50 let (31,4%) a osoby se základním vzděláním (27,8%).

Lidé se zdravotním postižením představovali 20,5% uchazečů. Absolventi škol a mladiství se podíleli na celkovém počtu uchazečů v evidenci úřadu práce 8,9%.

Nejvíce volných míst zůstalo pro lidi se základním vzděláním (66,3%). Na opačném pólu byly pozice určené vysokoškolákům (2,4%).