Míra nezaměstnanosti v únoru v okrese Pardubice klesla na 3,7 procenta. Počet uchazečů v evidenci úřadu práce se snížil o 4,9 procent. „Oproti lednu je to o 183 osob méně,“ uvedl Michal Bečička z pardubického úřadu práce.

„Nejvyšší míra nezaměstnanosti zůstala na Přeloučsku, a to 6,1 procenta, poté na Pardubicku (3,6 procenta). Nejnižší byla na Holicku (3,4 procenta),“ sdělil Michal Bečička.

Počet uchazečů o zaměstnání stoupl v okrese Pardubice ke konci února na 3589 osob, tedy o 4,9 procenta. „Ženy tvořily 53,4 procenta z celkového počtu,“ konstatoval pracovník pardubického úřadu práce a dodal, že průměrný věk uchazečů o zaměstnání činil 40 let.

„Nejvíce nezaměstnaných bylo dělníků (51,9 procenta). Osoby se zdravotním postižením představovaly 20 procent a absolventi škol a mladiství 8,4 procenta z celkového počtu uchazečů v evidenci úřadu práce,“ řekl Michal Bečička.

Volných míst bylo v okrese evidováno 6588, převážně v oblasti elektrotechniky (79,6 procenta) a služeb (5,8 procenta). Nejvíce hlášených pozic bylo na Pardubicku (93,9 procenta), nejméně na Přeloučsku (2,4 procenta). „Celkem 5261 volných míst bylo pro dělnické profese, 1307 pro technické a ostatní, pro absolventy 3907 a zdravotně postižené 79,“ doplnil pracovník úřadu práce.