Místní policisté v letošním roce šetří jeden pracovní úraz, na kterém nese vinu cizí osoba. Stejný počet případů evidují pardubičtí policisté také v roce 2007.

Zavádějící čísla

Tato čísla jsou ale zavádějící. Pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví, kterým pracovní úraz ve své podstatě je, se ročně šetří desítky případů. „Vůbec nezáleží na tom, jestli si dotyčný člověk způsobí zranění v zaměstnání či třeba při tom, když ve svém volnu opravuje rodinný domek. Vše se totiž zpočátku šetří jako pracovní úraz. Ve své podstatě se ale jedná o trestný čin ublížení na zdraví. To ale jen v případě, spáchá–li to další osoba,“ přiblížil nám situaci jeden z pardubických policistů. Zde lze také spatřovat příčiny velmi nízkých čísel pracovních úrazů, které pardubická policie eviduje. „Pokud si zranění při práci způsobí dotyčný člověk sám, bez jakéhokoliv cizího zavinění, nejedná se o trestný čin. Tím pádem to policie neeviduje. Do policejních statistik to spadá jedině tehdy, jedná–li se o trestný čin. Respektive, když se při šetření zjistí zavinění druhé osoby,“ dodal policista.

K ostře sledovaným pracovním úrazům patří ty, které si ale člověk způsobí v době svého zaměstnání či na pracovišti. Zřejmě nejvíce těchto tragických událostí na Pardubicku se za poslední roky stalo v areálu chemické fabriky Synthesia. Ta dosud největší se datuje na konec první poloviny 80. let, kdy v objektu tzv. „bouchaček“ explodoval střelný prach. Kromě mnoha zranění a obrovských materiálních škod si tento výbuch vyžádal i několik lidských životů.