1885 se narodil Jan Fait, bohdanečský knihkupec, dlouholetý náčelník Sokola Bohdaneč
1888 se narodil Josef Řeháček, od roku 1921 správce okresní nemocnice v Pardubicích
1900 se narodil Václav Kautský, dlouholetý známý učitel tance v Pardubicích
1905 se narodil Ing. Ferdinand Ballasko, profesor na mlynářské a pekařské průmyslové škole v Pardubicích
1907 se narodil v Dolní Rovni Jaroslav Pýcha, český keramik, profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
1914 se narodil Václav Provazník, úředník Městské spořitelny v Pardubicích, sportovní redaktor, aktivní fotbalista a trenér
1929 zemřel rodák ze St. Ždánic JUDr. František Košťál, profesor na Vysoké škole obchodní v Praze, jejímž byl i děkanem
1937 se narodil v Kojicích Jiří Lebeda, 1962-95 hlavní kameraman České televize
1940 zemřel Václav Hobert, přes 30 let tenorista pardubického Pernštýna, nositel čestného odznaku České obce pěvecké
1997 zemřel Ladislav Kratochvíl, býv. podnikový fotograf v TESLE Pardubice
2003 mělo povolení k práci v pardubickém regionu 366 cizinců z pětadvaceti států světa
2007 ukončila po více jak dvou stech letech svou činnost a opustila Přelouč armáda.