Od září roku 2004 zajišťuje pardubická charita sociální služby v Moravanech a blízkém okolí. Pro zvýšení rozsahu a kvality práce vypracovala návrh projektu Podané ruce – pomoc obtížně zaměstnatelným osobám, který byl schválen k realizaci se zahájením v roce 2005. Součástí projektu byla i obnova prádelny v moravanském Senior Centru, určená pro praní prádla klientům charity a ostatním neziskovým organizacím, přičemž mohou být její služby využity i pro civilní sektor. Aby nebyl provoz prádelny ztrátový, sjednala charita již ve fázi projektových příprav využívání služeb větším dodavatelem prádla. Ten ovšem v konečném stádiu dohodu nesplnil. Prádelna se tak ocitla v ohrožení. I z toho důvodu, že byl projekt spolufinancován jak státním rozpočtem, tak i evropským sociálním fondem.

Hledání zakázek

„V současné době intenzivně hledáme pro naši prádelnu využití, hlavně z důvodu trvalé udržitelnosti projektu. Ten, kdo dá moravanské prádleně zakázku, tím výrazně podpoří naši charitativní činnost,“ sdělil Deníku vedoucí projektu Petr Hilbert. Jestliže charita v hledání nových klientů nebude úspěšná, projekt zkrachuje a jeho účel nebude naplněn. V takových případech trvají mnohdy evropské fondy na vrácení finančních prostředků.