O to, aby s jejich užíváním byly spojeny jen příjemné chvíle, se starají Služby města Pardubic. Jednou z důležitých činností je výměna písku v pískovištích.

„Písek vyměňujeme pravidelně a důvod je jednoduchý – hromadí se v něm kromě napadaných listů stromů i ojedinělé odpadky a v horším případě také exkrementy od zvířat nezodpovědných majitelů," uvádí ředitelka Služeb města Lea Tomková. Podle jejích slov je vše samozřejmě v nesouladu s představou pískoviště jako místa pro bezpečnou hru dětí.

Obsah, který se nachází v dětských pískovištích, musí být měněn minimálně jednou za rok podle předepsané vyhlášky. Hygiena musí být i na pískovištích.