Modlitba před večeří, kapr s bramborovým salátem a návštěva půlnoční mše. Čtyřiadvacátého prosince si římští katolíci, a vlastně ani většina ostatních Východočechů, neumí představit jinak. Co dělají o vánočních svátcích lidé jiného náboženského vyznání?

Stejný význam, tedy připomenout si narození Ježíše mají vánoční svátky i pro pravoslavné. Slaví je podle juliánského kalendáře, Vánoce jim začaly teprve ve čtvrtek, 6. ledna, na náš tříkrálový svátek.

„Rodiny také mají stromek a pod ním dárky. I koledy zpíváme, ovšem ve staroslověnštině,“ popsal zvyky pravoslavných duchovní Josef Fejsak. A děti mají jednu výhodu: Dostávají dárky jak na konci prosince, tak v lednu.

Židé dodržují vlastní svátky. Nový rok například podle židovského kalendáře slaví obvykle v září. Přesto v rodinách často slaví i Vánoce. „Většina Židů v Česku žije už ve smíšených manželstvích, kde židovskou víru vyznává pouze jeden z partnerů. A zpravidla jsou zvyklí respektovat zvyky toho druhého,“ vysvětlil předseda brněnské židovské obce Pavel Fried.

Aby si děti byly vědomy tradic obou rodičů, slaví Židé Vánoce i Chanuku neboli Svátek světel. To je jeden z nejznámějších židovských svátků, kdy se schází rodina pohromadě a děti dostávají od dospělých peníze, aby si mohly koupit, co chtějí. „Pro děti to má tu výhodu, že jsou obdarovány o to bohatěji,“ dodal.

A muslimové? Ti v období na přelomu roku neslaví nic. Mají své dva velké svátky. První je na konci postního měsíce ramadánu a pak v době pouti k Mekce o svátku nazývaném Bajram. „Oba svátky se každý rok o jedenáct dní posouvají zpět, takže jednou opravdu připadnou na české Vánoce,“ uvedl Vladimír Sáňka z Ústředí muslimských obcí. Jak podotkl, Ježíše Krista uznávají muslimové jen jako proroka. (zprav)

V galerii si můžete prohlédnout oslavu pravoslavných Vánoc7. ledna 2010.

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM…

• Kalendář k 6. lednu řadí známý svátek Tří králů - Kašpara, Melichara a Baltazara. V liturgickém kalendáři katolické církve Tři králové oficiálně nefigurují, je v něm svátek Zjevení Páně. Pravoslavným křesťanům, kteří se řídí starším, východním juliánským kalendářem, začínají tento den večer vánoční svátky.

• Ani v bibli věřící postavy tří králů nenajdou. V evangeliu sv. Matouše se mluví o mudrcích z Východu, kteří se přišli poklonit do Betléma právě narozenému Ježíši. Královské koruny i jména Kašpar, Melichar a Baltazar jim přidala až o mnoho set let později umělecká tradice a lidová zbožnost.

• Monogramy K + M + B se o svátku Zjevení Páně píší na dveře domu posvěcenou křídou. Nejde však zřejmě o počáteční písmena jmen králů, ale o zkratku latinského nápisu Kristus žehnej tomuto domu - Christus mansionem benedicat.

• Koledování a další původní vesnické zvyky spojené s 6. lednem se vytrácejí. Vychází z nich ovšem v nové podobě charitní Tříkrálová sbírka.