Další etapa opravy pardubického zámku skončila. „Podařilo se odvrátit hrozbu věčně trvající generální rekonstrukce. Teď se již můžeme věnovat běžné údržbě zámku,“ vysvětlil ředitel Východočeského muzea František Šebek. „Na začátku devadesátých let byl přitom zámek téměř na zbourání,“ doplnil ho vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek.

Východočeské muzeum již řadu let provádí postupnou obnovu zámeckého areálu. Od roku 2001 zámek vlastní Pardubický kraj, který zde v letech 2001 až 2007 provedl opravy za více než 55 milionů korun. Výrazně dopředu se opravy zámku posunuly v posledních dvou letech, protože Východočeské muzeum získalo grant z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru/Norsko ve výši cca 13 milionů korun. Dalších asi deset milionů poskytl muzeu Pardubický kraj.

Samotná rekonstrukce začala loni v září opravou parkánových hradeb a příkopu. Práce poté pokračovaly od února tohoto roku opravou kanalizace a obnovou dvou studní na nově vydlážděném nádvoří. Na závěr byl opraven také kamenný most na přístupové cestě k zámku a v srpnu byl osazen dvěma zrestaurovanými barokními sochami.

Podle slov Romana Línka, který zodpovídá za investice a evropské fondy, opravy zdaleka nekončí. „Tento měsíc jsme zahájili práce na vybudování osvětlení a hygienického zařízení na zámeckých valech. Valy by se tak mohly stát atraktivním prostorem k pořádání kulturních akcí, ale zejména kvalitní odpočinkovou zónou využitelnou k rekreaci,“ informoval vicehejtman Pardubického kraje.

Zámek se ale může dočkat i dalších významných změn. „Opravy mohou pokračovat, pokud ministerstvo kultury schválí projekt využití některých budov ve prospěch Východočeské galerie a uvolní na tyto účely peníze přislíbené vládou,“ nechal se slyšet člen Rady Pardubického kraje pro oblast kultury a památkové péče Miroslav Brýdl.

Cílem památkářů a politiků je vytvořit ze zámku víceúčelovou lokalitu, která by k návštěvě lákala nejen badatele a milovníky historie, ale také další návštěvníky.

„Pardubický zámek a jeho bezprostřední okolí mají obrovský potenciál pro rozšíření cestovního ruchu v kraji a bylo by chybou nepokračovat v jeho rozvoji,“ myslí si Roman Línek.

(Lukáš Dubský)