Pravděpodobně nejkratší zasedání zastupitelstva v historii města se uskutečnilo v malém sále Divadla J. K. Tyla. Netrvalo totiž ani půl hodiny. Stěžejním bodem programu byla rekonstrukce infrastruktury u základní školy v ulici Břetislava Kafky. Zastupitelé k této investici neměli žádné dotazy a se záměrem města vyslovili souhlas. Jak uvedl starosta Petr Mědílek, je na tuto stavební akci hotov projekt a začátek stavby je naplánován na květen s tím, že její dokončení se očekává v závěru listopadu.

Kromě parkoviště pro zhruba 36 motorových vozidel, zde budou přeloženy kabely nízkého napětí, dále natažena nová kanalizace a znovuvybudovány chodníky. „Na akci můžeme získat dotaci ve výši šest milionů korun. Stejnou částku máme v rozpočtu a něco si asi budeme muset půjčit, ale na to je ještě brzo,“ uvedl starosta. V okolí divadla tak vznikne už páté parkoviště. Jedno je nedaleko u radnice, druhé za divadlem, třetí u sokolovny a čtvrté u oděvní průmyslovky.