Jak to bude v budoucnu vypadat před pardubickým vlakovým nádražím?

Čtyři architektonické kanceláře vytvořily své návrhy, politici z nich mohou jeden vybrat nebo vytvořit kompilát, který zkombinuje ty nejzajímavější prvky z předložených návrhů.
Jedno je ale jisté – půjde o velký projekt za několik stovek milionů korun. Pardubická radnice tak řeší, jak zaplatit přestavbu území před vlakovým nádražím a přitom vydat co nejméně peněz z vlastního rozpočtu. Město má stále příslib dotací ze švýcarských dotací a zároveň zjišťuje, zda by ještě nešlo čerpat  peníze z Evropské unie (EU).

„V příštím plánovacím období EU by měla být hlavně podporována veřejná doprava a životní prostředí. Oba tyto pilíře bychom měli splňovat. Nejraději bychom byli, kdyby se švýcarské a evropské dotace daly zkombinovat," řekl náměstek pardubické primátorky Michal Koláček, který má projekt na starosti.

Vstupní brána

Všechny čtyři návrhy nyní procházejí posouzením a je možné, že výsledkem bude kompilát z předložených projektů. Na další postup dohlíží Odbor hlavního architekta.
„Jedná se o jednu z nejdůležitějších lokalit Pardubic, o vstupní bránu do města. Projekt proto nelze pojmout polovičatě a je zřejmé, že výsledná přestavba lokality se bude pohybovat ve stovkách milionů korun," vysvětlila hlavní architektka města Pardubic Pavla Pannová.

Přednádraží je nejdůležitějším dopravním uzlem města i celého regionu. Kříží se zde vlaková, automobilová a autobusová (městská i dálková) doprava. Denně zde projde dvacet tisíc lidí.
„Na projektu Přednádraží – brána do města pracuje radnice od roku 2010. Hned na začátku vznikly tři projekty. Dva ale byly příliš nákladné a třetí projekt při podrobném rozboru ukázal řadu chyb. Proto zastupitelé v květnu rozhodli vypsat soutěž o návrh, která kromě prostoru přednádraží řeší i doplnění funkce autobusového terminálu," podotkl k této situaci Michal Koláček.

Bude lanovka?

Někteří architekti navrhují kruhové křižovatky a silnici se dvěma pruhy, jiní čtyřproudovou komunikaci bez kruhových objezdů a  provoz řízený inteligentním dopravním systémem. Cílem ale zůstává, aby pěší, cyklisté a  městská hromadná doprava byli privilegovanější než automobily. Město zároveň již odmítá původně navrhovanou komunikaci za lihovarem. Některé návrhy pracují s možností propojení nádraží se sídlištěm Dukla, odkud se lidé v současnosti na vlak těžko dostávají.
Navrhovanou variantou je i městská lanovka, reálný je ale spíše podchod. Spojení sídliště a nádraží připravuje Správa železniční dopravní cesty, která kromě podchodu zatím zvažuje i lávku.

„Uvažujeme o možnosti zřízení podzemního parkoviště pod lihovarem, odkud by se lidé dostali snadno k nádraží. Vyřešil by se tak problém, jak dostat pěší přes hlavní komunikaci na stranu k lihovaru, tedy směrem do Polabin. Je to jedno z úskalí projektu," dodala Pavla Pannová.

Předložené návrhy město posoudí i pomocí počítačové simulace dopravy.