Přednášku, která je součástí cyklu přírodovědných přednášek Východočeského muzea v Pardubicích, povede cestovatel Zbyněk Holec.

(jpr)