Jaký byl život, smrt a kult našich předků v období intenzivních změn při přechodu od loveckého a kořistnického způsobu života k usedlému hospodářství před více než sedmi tisíci lety? Kde jsou kořeny zemědělství a domestikace, výroby keramických nádob? Jak a proč vznikly rozsáhlé sloupové stavby, které archeologové nacházejí jako řady kůlových jamek? Na tyto a další otázky odpoví cyklus archeologických přednášek nazvaný Život a smrt v mladší době kamenné. Ve Východočeském muzeu v Pardubicích začíná 2. října v 18 hodin.

„Cesta do pravěku nemusí být vždy jen za dinosaury. Před více než sedmi tisíci lety v mladší době kamenné do naší krajiny vstoupili první zemědělci a změnili tak navždy náš způsob života. Pomocí archeologických nálezů patřících ke kulturám s lineární, vypíchanou a lengyelskou keramikou se pokusíme nahlédnout do jejich pravěkého světa,“ říká archeoložka Kristýna Bulvová z Východočeského muzea v Pardubicích, která bude mít první z přednášek.

Ve středu 9. října od 18 hodin seznámí archeolog Štěpán Kravciv posluchače s fenoménem mladého neolitu – monumentálním příkopovým ohrazením, které archeologové označují jako rondely. „Rondely představují jedno z atraktivních témat pravěku, protože o jejich funkci a důvodech jejich výstavby toho s jistotou mnoho nevíme. Součástí přednášky budou možné funkční interpretace i moderní nedestruktivní metody používané při jejich výzkumu, jako je letecká archeologie nebo geofyzikální prospekce,“ slibuje organizátorka přednášek, archeoložka Tereza Jošková.

Přednášky se konají každou říjnovou středu od 18 hodin. Vstupné je 40 korun.

Archeologické přednášky Život a smrt v mladší době kamenné:
2. 10. 2019 – Mgr. Kristýna Bulvová: Když přišli první zemědělci
9. 10. 2019 – Mgr. Štěpán Kravciv: Rondel – fenomén mladého neolitu a možnosti využití letecké a dronové archeologie
16. 10. 2019 – Mgr. Pavel Burgert, Ph.D.: Neolit východních Čech – po stopách našich předků
23. 10. 2019 – Mgr. Mgr. Peter Tóth, PhD.: Duchovní svět člověka v mladší době kamenné
30. 10. 2019 - Doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.: Plavba a výroba lodí v neolitu a eneolitu