Počet dětí narozených na porodních sálech Pardubické nemocnice se zvyšuje. Vloni zde přišlo na svět celkem 1581 novorozenců. V těchto dnech byly zveřejněny celostátní porodnické výsledky za loňský rok, z nichž vyplývá, že nejlépe je o rodičky a novorozence postaráno právě v Pardubickém kraji.

Celosvětově nejuznávanějším kritériem kvality porodnické péče je perinatální úmrtnost, což je počet úmrtí dětí před porodem, v jeho průběhu a do sedmi dnů od porodu. Pardubická nemocnice nezaznamenala v uplynulém roce žádné takové úmrtí, došlo pouze ke čtyřem případům úmrtí dítěte v děloze. Celostátní průměrná novorozenecká úmrtnost činila 4,65 promile. Pardubický kraj a jeho čtyři porodnice na tom byly ještě lépe. Dosáhly výsledku 2,38 promile.

Porodnice v kraji si vedly dobře i v řadě dalších ukazatelů. Objem porodů císařským řezem v uplynulém roce činil v pardubické porodnici 23,8 procent, což je číslo pod celorepublikovým průměrem.

Velice sledovaným údajem je rovněž mateřská úmrtnost. Vloni v kraji nedošlo k žádnému úmrtí rodičky, celkově jich v celé zemi zemřelo šest.

„To je výrazný pokles, protože celostátní úmrtnost matek se posledních dvacet let pohybovala konstantně kolem patnácti. Každé úmrtí je tragédie, ale při celkovém počtu skoro 109 tisíc porodů za loňský rok se jedná o velký posun a úžasné zlepšení péče," řekl Milan Košťál, přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice.

DOMÁCÍ PORODY?

„Dnešní porodnictví není jen o tom, že maminka i dítě přežijí porod. To bylo důležité před mnoha lety. Nyní se k tomu přidává ještě kvalita života dítěte. Jde nám o to, aby dítě nebylo mentálně nebo pohybově postižené. To se dá zajistit díky monitorovacím technikám a možnostem, které jsou v nemocnicích. Umíme včas zachytit různé vývojové vady, zvládáme komplikované porody. Zkušenosti nemocnic a zejména velkých perinatologických center jsou pro matku i dítě velmi prospěšné, při domácím porodu toto nejde zajistit," dodal Košťál.