Jedná se o největší českou přehlídku hřebců, klisen a valachů, reprezentujících nejdůležitější světová plemena. Výstava však bude rekordní přehlídkou koní. Na závodišti se představí přes 500 koní.

Ženy v sedle

I tentokrát bude připraven bohatý program věnovaný především „ženám v sedle".
Výstava s premiérou v roce 1999 vždy kromě toho nejlepšího z Čech, Moravy a Slezska představila i významný zahraniční chovatelský subjekt.

Areál s legendárním Taxisem už navštívily slavné hřebčíny, jako Lipica ze Slovinska, Bábolna z Maďarska či slovenské Topolčianky.

Šampionát tříletých

Oficiální národní šampionáty jsou letos určeny tříletým klisnám českomoravského belgického koně, mladým klisnám haflinga narozeným v letech 2006 až 2009 a všem kategoriím shetlandského pony.

Koně zapsaní do těchto pěti plemenných knih se představí i v dalším programu.
Pro chladnokrevníky budou připraveny tři prestižní soutěže – v ovladatelnosti, těžkém tahu a orbě.
Je samozřejmé, že se největší událost českého chovu koní nemůže obejít bez starokladrubských běloušů a vraníků, stejně jako koní Kinských. Své dovednosti ukáže i moravský teplokrevník.

Představení fríských a achaltekinských koní, arabských plnokrevníků nebo hřebců čistokrevného španělského koně lze charakterizovat jako vystoupení atraktivních plemen. Jednospřeží, pár, tandem nebo triga fríských vraníků jsou samy o sobě exkluzivní podívanou. Zde navíc většinu spřežení povedou dívky, které budou k vidění i jako přísedící na kozlíku. Dámy se objeví rovněž v sedlech andaluských koní.
Je třeba připomenout, že čistokrevný španělský kůň se podílel na vzniku řady evropských a amerických plemen, včetně naší národní kulturní památky.

Naprostá legenda

Na výstavě nebude chybět ani arabský plnokrevník, který je naprostou legendou.
Ve světě má výjimečné postavení také achaltekinský kůň, často uváděný jako nejstarší čistokrevné plemeno koní. Pochází z Turkmenistánu, ale chován je i v České republice, kde mají své chovy rovněž plemena původem z Islandu, Norska a Irska. Diváci uvidí islandského koně, fjordského koně například  s ukázkou pushballu a irského coba pod sedlem i v zápřahu.

Malí, ale šikovní

K „malým" patří dále huculové, kteří ukáží své schopnosti při voltiži dětí nebo welshové z britských ostrovů.
Český sportovní pony bude vystupovat tentokrát zejména ve spřeženích, protože na výstavě skončí jeho Vozatajský pohár 2012.
Návštěvníci nepřijdou ani o nejmenší ze všech, příslušníky plemene minihorse (miniaturní kůň). (kře, iko)