Přelouč se chce do léta vypořádat
s problémem nepovolených staveb u oblíbených písníků u Mělic. Některé kiosky, stánky, sklady a záchody stojí na břehu bez řádného povolení. „Město umožní jejich vlastníkům je zlegalizovat," řekl vedoucí stavebního odboru přeloučské radnice Lubomír Novotný.

DODATEČNÉ POVOLENÍ

„Zahájili jsme řízení o odstraňování staveb. V tomto procesu stavební zákon umožňuje stavby dodatečně povolit, a to dočasně do roku 2020," uvedl Lubomír Novotný.

Radnice také připravuje pro část lokality změnu územního plánu. Ta by zde umožnila vybudovat legální rekreační zázemí pro koupání. Změně využití území dosud brání chráněné ložisko štěrkopísku na severní straně vodních ploch. Zásoby by však mohl báňský úřad odepsat, neboť je nelze těžit například kvůli vedení vysokého napětí.

„Pokud se změní územní plán, projednala by se změna na trvalé užívání staveb," dodal Lubomír Novotný.

OBLÍBENÝ LETNÍ CÍL

Písníky u Mělic vzniklé dřívější těžbou štěrkopísku jsou oblíbeným cílem obyvatel Pardubic a okolních obcí. V létě jsou v obležení rekreantů díky trvale čisté vodě. Legálně se využívá hlavně poloostrov ve větším z písníků a hráz mezi vodními plochami. Část území byla už předchozími územními plány určena k přírodní rekreaci, scházejí ale pravidla pro využívání, umísťování staveb, vyřešení dopravního připojení a napojení na inženýrské sítě.