„Bylo by vhodné, aby zastupitelé odsouhlasili pořízení dalších dvou kamer. A to jednak na hlídání sportoviště pod parkem a potom do ulice Havlíčkova, kde je asi nejproblematičtější diskotéka, kterou ve městě provozujeme. Do konce roku by měly být kamery pořízeny,“ uvedla včera Irena Burešová.
Městský kamerový systém Přelouče v tuto chvílí čítá čtyři kamery. Pokud zastupitelé na podzim zvednou ruku pro další dvě, bude to současně znamenat změnu v městském rozpočtu a nalezení zhruba do půl milionu korun na jejich pořízení a instalaci. Při šesti kamerách bude systém na polovině svých možností, lze jich totiž napojit až tucet.