V rámci modernizačního plánu již Pardubický kraj v nedávné minulosti provedl v přeloučském Domě u fontány významné úpravy budov, které snížily kapacitu pokojů a více zútulnily prostředí domova jak pro klienty, tak pro zaměstnance. Nyní je ale v přípravě zcela nový projekt na výstavbu menšího objektu pro komunitní bydlení seniorů a také projekt na úpravu stávajícího parku, který by měl lépe sloužit potřebám klientů, ale i návštěvníkům a místním obyvatelům.

„Pro Pardubický kraj je plánovaný objekt určitou novinkou v péči o seniory. Jedná se o celkem 18 jednolůžkových pokojů ve třech bytových jednotkách po šesti pokojích. Všichni tedy budou mít své soukromí a celkově bude mít tento model bydlení daleko do zažitých ústavních forem. Kromě toho bude celá budova energeticky nenáročná díky využití solárních panelů a dalších technologií, včetně zelených střech,“sdělil Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje.

„Asi by bylo skvělé, kdyby takto mohlo vypadat více zařízení pro seniory, bude to ukázka prostředí pro poskytování moderních pobytových služeb,“ doplnil radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Ocenil i plány na úpravy parku. „ Park je přirozeným prostředím, které příznivě působí jak na seniory, tak na děti, které sem chodí. Teď se v něm objeví i různé prvky smyslové terapie, například vodní, hmatové a zvukové. Domov se tím více otevře jako součást celého společenství,“ uvedl.

V parku vznikne i dětské hřiště a dojde k citlivé obnově zeleně. Vybudování nového jezírka v zahradě bude sloužit nejen jako estetický prvek, ale i pro účely záchytu dešťové vody.

„Těší nás, že Pardubický kraj tyto rozvojové projekty u nás realizuje, nejen že zlepší prostředí našim klientům a veřejnosti, ale i našim zaměstnancům, jimž také umožní zvyšovat kvalitu péče o seniory, kteří u nás žijí. O vysokou kvalitu péče usilujeme dlouhodobě a daří se nám opakovaně při kvalitativních auditech získávat certifikáty Značka kvality, Certifikaci paliativního přístupu v sociálních službách, Garance péče o ránu nebo certifikát Vážka®, který uděluje Česká alzheimerovská společnost za poskytování kvalitní péče osobám s demencí“ řekl Martin Šveřepa, ředitel Domova u fontány.

Na slavnosti k 60. výročí byla také pokřtěna kuchařka Chutné vzpomínky s recepty, které provázely život mnoha současných klientů Domova u fontány.