V prostoru před přeloučským nádražím, na Dukelském náměstí, se itenzivně pracovalo od září loňského roku. Město na přestavbu získalo evropskou dotaci v rámci Integrovaných územních investic Hradecko-pardubické aglomerace. Tím ale „dopravní“ investice v Přelouči nekončí, nezávisle na městě připravuje svůj projekt i Správa železniční dopravní cesty, která má v plánu investovat do opravy zdejší nádražní budovy přes 30 milionů korun. Oprava výpravní budovy včetně veřejně přístupných prostor má být dokončena v roce 2020.