Vypadá to, že letos ještě ani nestihlo pořádně zapršet a v Přelouči již řešili první případ zatopení domu přívalovými srážkami. Kritické místo je pod městským parkem 
v prostoru, kde se místní potok vlévá do Labe. K zatopení sklepů domů a zahrádek zde dochází téměř každý rok.

„Budeme zadávat zpracování rozsáhlé studie, kdy nám odborná firma vytipuje kritická místa a navrhne protipovodňová opatření, která by měla eliminovat škody," uvedla starostka Irena Burešová.