Symbolické vykropení svěcenou vodou má za sebou kostel svatého Jakuba v Přelouči. Respektive jedna z jeho nejstarších částí. V místech, kde se nacházel původní románský kostelík, v dnešních místech sakristie, byly totiž při rekonstrukci kostela objeveny cenné fresky. V letošním roce se podařilo dokončit jejich restaurování a fresce včera požehnal biskup Dominik Duka.

Freska, na níž se nachází svatí apoštolové Petr a Pavel, byla v nejstarším přeloučském kostele objevena při jeho rekonstrukci v roce 2003. Jak se ukázalo, jde o mimořádný objev nejen v rámci regionu, ale i celé republiky.

Podle restaurátora Romana Ševčíka kvalita malby vyniká nad jiné na Pardubicku. „Z provedení maleb – i když zůstaly dnes z neznámého důvodu nedokončené – můžeme říci, že se jedná o vysokou malířskou úroveň z okruhu dvora Karla IV. Podle typiky obličejů můžeme autora maleb přiřadit k dílně mistra Theodorika,“ usuzuje akademický malíř a restaurátor, který na očištění fresky a jejích retuších pracoval s přestávkami několik let.

Postavy Petra a Pavla jsou vysoké 170 a 180 centimetrů a komunikují spolu pohledem. Jde tedy o figury lidských rozměrů. V sakristii restaurátor našel již pouze fragment obličejové části další postavy provedený pouze jako tužková rozkresba. I tak je ale podle restaurátora freska velmi cenná. „Datujeme ji do třetí čtvrtiny 14. století,“ dodává Roman Ševčík.