Lidé tak mohou snadno ovlivnit, jak bude město a jeho blízké okolí vypadat tím, že svůj nápad sdělí odboru životního prostředí. „Setkáváme se s názory, že je zeleně ve městě málo, že je ve špatném zdravotním stavu, či nevhodně vysazena. Z těchto důvodů jsme se obrátili na obyvatele Přelouče, aby se sami aktivně podíleli na zlepšení a doplnění zeleně ve městě a jeho blízkém okolí,“ přiblížil vedoucí odboru životního prostředí Jan Feranec.

Několik nápadů lidé už zaslali, navrhují především místa, kde by si přáli nové stromy a keře. Kromě toho se objevily také požadavky na odstranění nehodící se zeleně. „Jako nejinspirativnější podnět prozatím vidím nabídku místního spolku Šum Přelouče, který navrhuje společnou obchůzku města s vyhledáváním a vytipováním lokalit ať již k nové výsadbě nebo doplnění stávající zeleně,“ zmínil Feranec.

Některé požadavky však město zrealizovat nemůže. Pracovníci odboru životního prostředí nejdříve návrhy musí zhodnotit a zjistit, zda je výsadba v dané lokalitě vhodná a především možná. „Velký problém s výsadbou městské zeleně shledáváme v hustotě inženýrských sítí, kde je třeba dodržovat předepsaná ochranná pásma. Z tohoto důvodu nebude možné všechny navržené lokality k výsadbě využít, ale občané se tak alespoň dozvědí, z jakého důvodu v daném místě stromy již dávno nerostou, ač se místo k výsadbě přímo nabízí,“ dodal Feranec.

Kolik stromů město ve výsledku vysadí, záleží na lidech. Počet bude vycházet právě z iniciativy občanů. „Projekt není finančně omezen, k dispozici máme dostatek volných prostředků,“ ujistila starostka Burešová s tím, že vedení města by chtělo nápady občanů realizovat na podzim letošního roku.