„Poslední dobou máme nejvíce stížností na zvýšený průjezd kamionové dopravy. Požádali jsme proto o určitou spolupráci s generálním ředitelstvím celní služby, které nám vyšlo velice vstříc,“ říká starostka Přelouče Irena Burešová. „Jejich spolupráce bude spočívat v kontrole projíždějících kamionů. Stížnosti občanů se v poslední době množí velice a myslíme si, že obrovský kamionový nárůst je tady díky zpoplatnění dálnic.“

Možností, jak může celní služba městu pomoci, je vážení vozidel. Starostka se totiž domnívá, že mnohé z nákladních vozidel jsou přetížené. Jak silniční nadjezd, tak most přes zdymadlo z první republiky ale mají své váhové limity. „Stížnosti občanů jsou jednak na nadměrný průjezd a dále obávají se, že přetížené kamiony mají negativní dopad jak na stavbu nového nadjezdu, tak původního kamenného mostu. Je dobře, že se celní služba tady několikrát dle možností ukáže, a řidiči kamionů budou vědět, že tady kontrola existuje.“

Řešením pro Přelouč by bylo vybudování obchvatu. V současnosti se ale stále vede debata na téma, zda půjde o jižní, či severní obchvat.„Je to v raném stádiu, bohužel,“ říká Irena Burešová. „Vypisujeme výběrové řízení na zhotovitele studie proveditelnosti severního obchvatu, jižní už máme. Z toho by mělo vyplynout zejména porovnání výhodnosti, zda severní, nebo jižní variantu. I v návaznosti na nové skutečnosti, ke který zejména patří otevření dálničního úseku Hradec Králové – Praha, protože částečně přes město najíždí kamiony i osobní doprava směrem na Hradec.“

Starostka Přelouče odhaduje, že porovnání obou variant bude mít město k dispozici až v samém závěru letošního roku. Poté bude výhodnější varianta zapracována do územního plánu města. „Je to první a nejdůležitější krok, pak musí orgány samosprávy vyvinout správný tlak správným směrem a snažit se o získání prostředků na realizaci,“ dodává Irena Burešová.