Z jejího pohledu je nyní největší komplikací pro Přelouč zamítnutí výstavby labského kanálu.

„Obrovským problémem, bohužel, je nesouhlas ministerstva životního prostředí s výstavbou Plavebního stupně Přelouč,“ říká Irena Burešová. Zamítnutí má podle ní další dopady, které mohou paradoxně ohrozit chráněné živičichy a rostliny, kvůli nimž byl kanál ministrem Bursíkem odstaven mimo hru.
„Odeslali jsme na adresu agentury ochrany přírody, ministerstva a investora dopis, aby nás informovali o tom, jakým způsobem bude o tuto lokalitu pečováno. Letos se stalo poprvé, že louky nejsou posečené,“ říká starostka s tím, že desítky hektarů luk, na nichž měl probíhat záchranný transfer, již nejsou ve vlastnictví města. Zemědělská univerzita přitom musela záchranný průzkum přerušit.

„Skutečně hrozí zánik části populace modrásků. Velice mě to mrzí, protože jsem si myslela, že je to dílo, které se při určitém kompromisu z jedné i druhé strany – jak investora, tak i ochránců přírody – dá nějakým způsobem zrealizovat. Nicméně bych nechtěla, aby to dopadlo tak, že se nebude stavět a navíc ta lokalita zpustne,“ dodává Burešová.