Současné hřiště sloužilo v nezměněné podobě téměř 40 let a areál již není dostačující, škola má nyní přes 500 studentů. „Zároveň pracujeme na přípravě projektové dokumentace na rekonstrukci sociálních zařízení. Předpokládáme, že by si tato investice vyžádala přibližně pět milionů korun. V případě finančního krytí bychom mohli stavbu zahájit v příštím roce,“ řekl hejtman Martin Netolický, který připomněl další investici, kterou kraj za přispění evropských fondů ve školství realizoval v roce 2014.

„V rámci projektu na podporu přírodovědného a technického vzdělávání v našem kraji jsme upravili laboratoře biologie, chemie a dalších učeben. Zároveň byli proškoleni pedagogičtí pracovníci, byly financovány exkurze do technických a interaktivních atrakcí, nebo vzdělávacích center. Celkově jsme na tyto aktivity vynaložily necelých devět milionů korun,“ řekl Netolický.