V přednášce autor přiblíží vývoj Přelouče v době, kdy zde vládly dvě generace místního šlechtického rodu Andělů z Ronovce (1482–1518) a poodhalí tajemství spojená s dějinami tohoto rodu a také popíše, jak došlo k připojení města k pernštejnskému panství. Přednáška se koná v sále Občanské záložny od 18 hodin.

Mimo cyklus pak mohou zájemci přijít na přírodopisnou přednášku Naděždy Gutzerové Botanické šperky Přeloučska, a to v úterý 2. října od 18 hodin.