O její modernizaci a opětovné zprovoznění usiluje už zhruba deset let česko-rakouská společnost AVE CZ odpadové hospodářství. „K žádosti o povolení se totiž musí nejprve vyjádřit ministerstvo životního prostředí," řekl Richard Veselý z odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu.

Řízení bylo delegováno do Hradce, aby se Pardubický kraj vyhnul možnému nařčení z podjatosti. Ministerstvo v roce 2010 vydalo k záměru modernizace spalovny nesouhlasné stanovisko. Přispěl k tomu odpor Pardubic, Pardubického kraje, okolních měst a obcí i veřejnosti, protestní petici podepsalo téměř 50 tisíc lidí. Spalovnu původně vlastnila chemička Synthesia, která ji provozovala do roku 1995. Poté ji odstavila, protože nesplňovala emisní limity. Od roku 2006 patří společnosti AVE CZ.